|ω・) 屏幕太小了,换个大点的吧

嘿嘿嘿

下面贴代码:

  <a>本站已经运行<a id="days">0</a>天</a>
  <script>
  var s1 = '2017-01-08';//设置为你的建站时间
  s1 = new Date(s1.replace(/-/g, "/"));
  s2 = new Date();
  var days = s2.getTime() - s1.getTime();
  var number_of_days = parseInt(days / (1000 * 60 * 60 * 24));
  document.getElementById('days').innerHTML = number_of_days;
  </script>

代码 时间 js html

添加新评论(点击头像可修改/隐藏信息框)